x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Keskustelunanalyysi (verkkokurssi), syksy 2018 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä, modaliteetteja ja säännönmukaisuuksia sekä osaa kertoa niiden merkityksestä niin arkisessa kuin institutionaalisessakin vuorovaikutuksessa. Opiskelija osaa käyttää keskustelunanalyysin keskeisiä jäsennystapoja vuorovaikutusaineistojen analysoimiseen. Lisäksi opiskelija osaa kuvata ja perustella keskustelunanalyyttisen tutkimuksen prosessin sekä lukea ja tuottaa keskustelunanalyyttisia litteraatioita.

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisalustalla tekemällä itsenäisesti tehtäviä, jotka liittyvät annettuun materiaaliin (kirjallisuus, videoluennot, aineistokatkelmat yms.). Tehtäväkokonaisuuksia on yhteensä yhdeksän ja niitä voi suorittaa esimerkiksi yhden per viikko.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä viestiä sanni.tiitinen@uta.fi.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen opiskelijalla tulee olla ennen opettajalle ilmoittautumista opinto-oikeus ko. opintojaksoon avoimina yliopisto-opintoina. Jos teet kurssin suorituksena SOS6.2.3-opintojaksoon, aineopintojen metodikurssit tulisi olla suoritettu aiemmin. Ilmoittaudu kurssille lähettämällä viestiä sanni.tiitinen@uta.fi.

Opettajat

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi
Sanni Tiitinen, Vastaava opettaja
sanni.tiitinen[ät]tuni.fi
Sakari Ilomäki, Opettaja
Hanna-Leena Ristimäki, Opettaja
Aija Logren, Opettaja
aija.logren[ät]tuni.fi
Aku Kallio, Opettaja
Aku.Kallio[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2018 – 14.12.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi on suunnattu 3.-5. vuoden opiskelijoille. Edeltävinä opintoina vaaditaan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman aineopintojen metodiopinnot.