x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä työelämän vuorovaikutusprosessien kannalta keskeisiä tietoon, valtaan ja emootioihin liittyviä käsitteitä ja ajattelumalleja. Opiskelija osaa soveltaa etnometodologista vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmaa työelämän vuorovaikutustilanteisiin ja hahmottaa ammatillisen ja työyhteisön vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksia. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti käytännön työelämän vuorovaikutustilanteita kurssilla opittujen käsitteiden ja mallien avulla.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan työelämän vuorovaikutusta sosiaalitieteellisestä näkökulmasta. Kurssin lähtökohtana on kahden- ja monenkeskisen toiminnan prosessien ymmärtäminen ja kuvaaminen etnometodologisen teorian avulla. Kurssin aikana opetellaan tunnistamaan ja jäsentämään olennaisissa työelämän toiminnoissa, esimerkiksi jaetussa päätöksenteossa ja työyhteisöjen sosiaalisten suhteiden muodostumisessa, vaikuttavia kaikille yhteisiä säännönmukaisia toimintatapoja ja niiden reunaehtoja.

Vuorovaikutusprosesseja tutkitaan mm. seuraavien sisällöllisten teemojen kautta: ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, työyhteisön jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja jaettu päätöksenteko. Teemojen avulla kurssilla tutustutaan yhteistoiminnan taustalla vaikuttaviin tiedollisiin, emotionaalisiin sekä valtasuhteisiin liittyviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Kurssilla painotetaan teoreettisen, metodisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä ja soveltamismahdollisuuksia käytännön työelämätilanteiden jäsentämisessä, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kurssilla omaksuttua tietoa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi projektien suunnittelussa, muutostilanteissa tai uusien toimintatapojen implementoinnissa. 

Kurssin lähitapaamiset:

14.9. klo 10-14, Linna 4013

28.9. klo 10-14, Linna 4013

26.10. klo 10-14, Linna K110

23.11. klo 10-14, Linna 4013

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 25 tutkinto-opiskelijaa ja 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Etusijalla ovat yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjeman pääaineopiskelijat, mutta kurssi on avoin myös muille opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle osoitteeseen: aija.logren at uta.fi

Opettajat

Aija Logren, Vastaava opettaja
aija.logren[ät]tuni.fi
Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
hanna.rautajoki[ät]tuni.fi
Sanni Tiitinen, Vastaava opettaja
sanni.tiitinen[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus 8 tuntia + 6 tuntia Verkossa
Johdantoluento
Luento
Seminaari 8 tuntia
Seminaari
Päätösseminaari
Ryhmätyöskentely 50 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 63 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Suurin osa kurssista suoritetaan itsenäisesti verkossa tiedonhaku-, luku- ja kirjoitustehtävinä. Valtaosa kurssilla luettavasta kirjallisuudesta on englanninkielistä. Lisäksi kurssilla on ryhmätöitä, seminaariopetusta, luentoja ja keskustelutehtäviä.

Kasvokkaista luento-opetusta ja seminaarityöskentelyä on yhteensä neljä kertaa. Ennen ensimmäistä luentoa tehdään ennakkotehtäviä Moodlessa. Valtaosa kurssin työskentelystä tapahtuu itsenäisesti ja pienryhmissä, joten siihen on syytä varata viikottain runsaasti aikaa. Kurssin työmäärä on yhteensä 135 tuntia (5op).