x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Sosiaaliantropologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee antropologian keskeisiä osa-alueita ja hahmottaa antropologialle tyypillisen tavan tarkastella erityisesti taloutta, politiikkaa ja uskontoa etnografisesti sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Lisäksi hän tuntee etnografisen kirjoittamisen tavan yhdistää empiriaa ja teoriaa toisiinsa ja osaa esittää antropologiseen ajatteluun pohjautuvia kriittisiä kysymyksiä etenkin taloudellisiin, poliittisiin ja uskonnollisiin ilmiöihin liittyen.

Yleiskuvaus

Kurssi on suomen- ja englanninkielisiin lukemistoihin perustuva seminaari, jossa perehdytään sosiaali- ja kulttuuriantropologialle tyypillisiin tapoihin lähestyä ja arvioida kriittisesti keskeisiä yhteiskunnallisia teemoja ja hahmotetaan tarkemmin antropologian roolia yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon tuottamisessa. Kurssilla käydään ensisijaisesti tutkimuskirjallisuuden kautta keskustellen läpi erilaisia talousantropologian, poliittisen antropologian ja uskontoantropologian kysymyksenasetteluja sekä tarkastellaan nykypäivän yhteiskunnallisia jännitteitä näiden keskustelujen informoimana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ville Laakkonen, Vastaava opettaja
ville.laakkonen[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2019 – 17.4.2019
Seminaari
Ke 16.1.2019 - 17.4.2019 viikoittain klo 14-16, Linna 5016

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssille ovat etusijalla opiskelijat jotka ovat suorittaneet SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan.