x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin tieteenfilosofian peruskäsitteet (esim. selittäminen, kausaatio, reduktio) ja keskeiset teoriat ja perinteet (esim. looginen empirismi, relativismi ja sosiaalinen konstruktionismi, tieteellinen realismi) sekä ymmärtää ihmistieteiden ja luonnontieteiden suhteen toisiinsa sekä tiedollisten ja moraalisten arvojen roolin tieteellisessä tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Sähköpostitse: jaakko.kuorikoski@uta.fi

Opettajat

Jaakko Kuorikoski, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111

Arviointi

Numerolla 1-5.