SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I - SOS5b luennot 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Opettajat

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2019 – 4.3.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 14.1.2019 - 4.3.2019 viikoittain klo 16-18, Linna K103

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa moodlessa. Ohjeet moodleen kirjautumisesta annetaan ensimmäisellä luennolla.

Luennoista kirjoitetaan luento-/oppimispäiväkirja.

Opintojakson SOS5 suoritukseen kuuluu myös kirjatentti SOS5a (3 op), joka tehdään sähköisenä tenttinä. Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi ennen luentoja.