x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA4 Kandidaattiseminaari (Vahtikari) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson perusteella opiskelija osaa luoda ohjatusti ja työskentelyaikataulua noudattaen historiallista tietoa asiantuntijaryhmän osana. Kandidaattiseminaarin ja -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa laatia tutkielman eli asettaa tutkimusongelman, hankkia tutkimusteemansa edellyttämää tutkimuskirjallisuutta ja lähdeaineistoa, esittää tutkielman lähtökohdat, käsitteelliset ja metodologiset valinnat sekä keskustella tuloksistaan. Opiskelija on oppinut analysoimaan muiden tekstejä ja toimimaan seminaaritilanteessa vuorovaikutuksessa. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia tutkielmansa aiheeseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Yleiskuvaus

 

Kandidaattiseminaari sisältää n. 50 tuntia lähiopetusta, ja siihen sisältyy kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus. Aikataulun puitteissa opiskelija voi jaksottaa oman tekemisensä varsin vapaasti. Tutkimustyötä harjoitellaan laatimalla tutkimussuunnitelma sekä siihen pohjautuva kandidaattiseminaariesitelmä, toimimalla seminaarissa opponenttina, kommentoimalla muiden töitä ja osallistumalla aktiivisesti ryhmässä käytävään keskusteluun. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat laativat kandidaatintutkielman (n. 20 s.) kandidaattiseminaariesitelmästä saadun palautteen pohjalta. Muut opiskelijat laativat seminaarissa vastaavan laajuisen historian aineopintojen tutkielman.

Ohjelma

Kevät

15.1.–27.3. tiistaisin klo 12–14 Kokoontuminen viikoittain. Aiheita mm. aiheenvalinta, lähdeaineistot, tutkimuskirjallisuuden käyttö, kirjaston tiedonhankintakoulutus, vierailu Tampereen kaupunginarkistossa, koko päivän kestävä arkisto/kirjastomatka Helsinkiin (maaliskuussa), opponointiharjoitus, seminaarilaisten omat aiheenesittelyt. Yksilöllisiä ohjaustapaamisia tarpeen mukaan.

3.–30.4. Itsenäistä tutkimussuunnitelmien kirjoitustyötä, ei seminaari-istuntoja

26.4. Tutkimussuunnitelmien palautus

6.–7.5. klo 12–16 Tutkimussuunnitelmien käsittely (HUOM muusta seminaarityöskentelystä poikkeava aika; kellonajat ovat soviteltavissa ryhmän kesken)

Syksy

10. –24.9. tiistaisin klo 12–14 Kokoontuminen viikoittain: töiden tilanne, täydentävästi keväällä aloitetuista teemoista.

17.9. mennessä seminaarilaiset toimittavat ohjaajalle työnsä raakatekstiä (n. 7–8 s.), joka voi olla laajennettu tutkimussuunnitelma + nk. taustalukua, mutta joka sisältää myös jonkin verran lähteisiin pohjaavaa käsittelytekstiä). Tekstin pohjalta käydään kahdenkeskiset keskustelut ohjaajan kanssa syyskuun aikana. Samassa yhteydessä päivitetään HOPS.

29.10.–3.12. tiistaisin klo 10.00–12:00 Seminaaritöiden käsittelyt; 3.12. lisäksi kurssipalaute. Töiden palautus on aina viimeistään käsittelyä edeltävän viikon torstaina (klo 23:59)

10.12.2019 tai 14.1.2020 Kandidaatintutkielman palautus (riippuu kypsyyskokeen aikataulusta)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä on ehdottomasti mainittava vaihtoehtoinen kandidaatinseminaariryhmä tai perustelut sille, miksi muut ryhmät eivät käy.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tanja Vahtikari, Vastaava opettaja
tanja.vahtikari[ät]tuni.fi

Opetus

15.1.2019 – 21.5.2019
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Ti 15.1.2019 - 21.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3077, jatkuu syksyllä 2019

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä.

Lisätiedot

Aloittavia ryhmiä on kolme (neljäs ryhmä avataan, mikäli kolme ei riitä), ja ryhmien koot tasataan. Ilmoittautumisen yhteydessä onkin ehdottomasti mainittava vaihtoehtoinen kandidaatinseminaariryhmä (tällöin on hyvä mainita myös mahdollisen neljännen ryhmän ajankohdan mahdollisuus) tai perustelut sille, miksi muut ryhmät eivät käy. Mikäli toissijaista ryhmää ei ole mainittu, tulkitaan, että opiskelijalle sopii mikä hyvänsä muu ryhmä. Tieto lopullisesta ryhmäjaosta on saatavissa viimeistään torstaina 10.1. (järjestelmä ei kirjaa ilmoittautumisjärjestystä ylös, eli paikasta ei voi olla varma edes 1. ilmoittautunut).

Kandidaattiseminaariesitelmä ja praktikumtyö suositellaan tehtäväksi eri aiheesta.