x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS3B Sosiaalityön tutkimuksen metodologisia suunnistuksia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön maisteriopinnot
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy metodologioihin ja menetelmiin tutustumisen kautta sosiaalityölle ominaisiin tiedonmuodostuksen tapoihin. Opiskelija hahmottaa erilaisten menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia niin epistemologisten taustaoletusten, aineistonkeruun kuin analyysin sekä eettisten kysymysten osalta. Opiskelija tutustuu tarkemmin valitsemaansa, pro gradu -tutkielmansa kannalta keskeiseen metodiin.

Yleiskuvaus

Mitä on metodologia? Miksi sen äärelle on syytä pysähtyä? Miten näiden kysymysten parista voi edetä toteuttamaan mielekkään sosiaalityön tutkimusasetelman?

Kurssilla suunnistetaan metodologisten pohdintojen äärelle moninaisten sosiaalityölle relevanttia ajankohtaista tutkimusta esittelevien metodiluentojen kautta. Tarkastelussa ovat muun muassa erilaiset etnografiset metodit, monimenetelmäisyys ja populaarikulttuuriaineistojen analyysi. Luennot tarjoavat monipuolisen katsauksen sosiaalityön tutkimuksen metodologisiin sovelluksiin, joista opiskelija voi ammentaa aineksia omaan gradututkimukseensa.

Kurssin suoritus edellyttää luento-opetukseen osallistumista, oheiskirjallisuuteen perehtymistä ja luentopäiväkirjan tekemistä. Opetus toteutetaan ajalla 30.10.-11.12. tiistaisin klo 14-16.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 20 opiskelijaa. Mikäli karsintaa joudutaan tekemään, käytetään valintakriteerinä opintojen vaihetta ja sosiaalityön opintopistemäärää.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arttu Salo, Vastaava opettaja
arttu.salo[ät]tuni.fi
Tuuli Lamponen, Vastaava opettaja

Opetus

30.10.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus
Ti 30.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 14-16, Linna 6017

Lisätiedot

Luentokurssi korvaa yhden vaihtoehtoisen jakson STYS3B1-STYS3B3 opinto-oppaan kohdasta STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op.