x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee terveystiedon opetuksen keskeiset sisällöt
- osaa eritellä ja analysoida terveystiedon sisältöjä ja merkityksiä osana eri ikäisten nuorten kehitystä, arkea ja erilaisia toimintaympäristöjä
- kykenee hyödyntämään oppimaansa osana terveystiedon asiantuntijuutta opetussuunnitelmien mukaisesta

Opettajat

Pirjo Lindfors, Vastaava opettaja
Pirjo.Lindfors[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2017 – 31.7.2018

Oppimateriaalit

KIRJALLISUUS (kaikki alla mainitut kuuluvat tenttiin)

Teema 1. Nuoren seksuaaliterveys

 1. Suvivuo, Pia, Kerttu Tossavainen, and Osmo Kontula (2010) "“Can There Be Such a Delightful Feeling as This?”: Variations of Sexual Scripts in Finnish Girls’ Narratives." Journal of Adolescent Research, 669-689.
 2. Halonen, Miila, Reyes, Miguel & Kontula, Osmo (2014) Poikanäkökulma seksuaaliopetukseen–kasvattajan opas. Väestöliitto. (löytyy nettijulkaisuna)
 3. Suhonen, Sami (2014) Sukupuolen määrittelyn käytännöt ja itsenään elämisen mahdollisuudet. Teoksessa Gissler, Mika & Kekkonen, Marjatta & Känkänen, Päivi & Muranen, Päivi & Wrede-Jäntti, Matilda (toim.) Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot vuosikirja. Helsinki: THL, 178–186. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 2. Päihteet nuorten maailmassa

 1. Lintonen, Tomi, Mäkelä, Pia, Härkönen, Janne & Raitasalo, Kirsimarja (2015) Tulevat sukupolvet eivät ole raitistumassa. Yhteiskuntapolitiikka 80 (1), 46-53 (löytyy nettijulkaisuna)
 2. Lehto, Anna-Sofia, Anu Katainen, and Antti Maunu (2012) Riskinä toisten tahto? Laadullinen analyysi yhdeksäsluokkalaisten alkoholiin liittyvistä riskiymmärryksistä. Yhteiskuntapolitiikka 77 (6), 656-669. (löytyy nettijulkaisuna)
 3. Maunu, Antti (2013) Hauskuus ja tylsyys, turva ja vaara. Nuorten juomisen ja arjen ambivalenssit. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 272-286. (löytyy nettijulkaisuna)
 4. Ollila, Hanna, Ruokolainen, Otto & Heloma, Antero (2014) Yläkoululaisten tupakointi Suomessa. Global Youth Tobacco Survey 2012 – tutkimuksen maaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 28/2014. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 3. Uni, lepo, liikunta ja ravitsemus

 1. Kolme artikkelia unesta:
  1. Sallinen Mikael (2013)Uni, muisti ja oppiminen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, katsaus 2013;129(21):2253-2259. (löytyy nettijulkaisuna)
  2. Kronholm, Erkki, et al. "Trends in self‐reported sleep duration and insomnia‐related symptoms in Finland from 1972 to 2005: a comparative review and re‐analysis of Finnish population samples." Journal of sleep research 17.1 (2008): 54-62.
  3. Anna Sofia Urrila, Anu-Katriina Pesonen, Nuorten unen ja ongelmat. Suomen Lääkärilehti 2012: 40: 67, s. 2827 – 2833. (löytyy nettijulkaisuna)
 2. Kokko, Sami & Hämylä, Riikka (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2, sivut 10-72. (löytyy nettijulkaisuna)
 3. Salasuo, Mikko & Ojajärvi (2014) Anni Melkein sata vuotta liikkumista. Kasvatus & Aika 8 (1) 2014, 98–112. (nettijulkaisu)
 4. Mustajoki, Pertti: Ruokaympäristön muutos selittää pääosan väestöjen lihomisesta. Katsaus, Duodecim 2015;131:1345–52. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 4. Media- ja virtuaaliympäristöt sekä pelaaminen

 1. Kotilainen, Sirkku, Kaarina Nikunen, and Annikka Suoninen. Lapset netissä–Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. (löytyy nettijulkaisuna)

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan sähköisenä tenttinä