x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (verkkokurssi) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yliopiston seminaarikäytännöt ja opiskelutavat sekä ymmärtää tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Hän tunnistaa ja jäsentää sosiaalitieteellisiä ilmiöitä ohjatusti. Seminaarin jälkeen opiskelija hahmottaa sosiaalitieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita ja tietää tieteellisen tekstin peruspiirteet. Hän osaa toimia ryhmässä.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kuudesta erillisestä mutta toisiinsa tiiviisti liittyvästä moduulista. Moduulit ovat erilaisia, mutta jokaiseen sisältyy itseopiskelua ja tehtäviä, joihinkin myös verkkokeskustelua. Vaikka kurssi kestää koko kevään, on opiskelutahti etenkin alussa melko reipas ja edellyttää aikaa opiskelemiselle.

Opettajat

Tuija Koivunen, Vastaava opettaja
tuija.koivunen[ät]tuni.fi

Opetus

21.1.2019 – 30.4.2019
Seminaari 30 tuntia Verkossa
Luento-opetus 4 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arvosana koostuu kaikkien kurssilla tehtyjen ja arvioitujen tehtävien perusteella.