x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.3 Teeman "Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus" johdantokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on saavuttaa alustava ymmärrys sosiaalisesta kognitiosta ja vuorovaikutuksesta ilmiönä sekä operationalisoituna tutkimuskohteena. Kurssilla ei seurata yhtä johdonmukaista teoriaa sosiaalisesta kognitiosta ja vuorovaikutuksesta, vaan kuullaan esimerkkejä erilaisten oppialojen ja teoriaperinteiden tavoista käsitteellistää tätä ilmiökenttää. Kurssin käytyään opiskelija osaa vastata kysymyksiin: miten eri tieteenalat sosiaalisen kognition ja vuorovaikutuksen suhdetta lähestyvät, millaisia ilmiöitä tutkimusalue kattaa, miten eri tavoin nämä ilmiöt voidaan muuntaa tieteellisesti tutkittavaksi tutkimusasetelmaksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
hanna.rautajoki[ät]tuni.fi

Opetus

22.10.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 22.10.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Pienryhmäopetus 8 tuntia + 2 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistumisen aktiivisuus ja tuotettujen dokumenttien laatu.

Lisätiedot

Ensisijaisesti syventävän vaiheen opiskelijoille sisällytettäväksi teemaopintoihin.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat: kurssi korvaa opinto-oppaan kohdan STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus, 5 op.