x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät - Luennot ja harjoitukset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Yleiskuvaus

Ohjelma

Ti 11.9. Johdatus kurssille ja laadulliseen tutkimukseen (Eeva Luhtakallio)

Ti 18.9. Haastattelututkimus 1 (Hanna-Mari Ikonen)

Pe 21.9. Harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 25.9. Haastattelututkimus 2 (Hanna-Mari Ikonen)

Ti  2.10. Sisällönanalyysi (Anna-Liisa Aho)

Pe 5.10. Harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 9.10. Etnografia 1 (Susanne Dahlgren)

Pe 12.10. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 16.10. Etnografia 2 (Susanne Dahlgren)

Pe 19.10. harjoitukset 10-14 (Ville Laakkonen)

Ti 23.10. Visuaalinen sosiologia (Eeva Luhtakallio)

Pe 26.10. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 30.10. Kertomuksen analyysi (Matti Hyvärinen)

Pe 2.11. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 6.11. Vuorovaikutuksen sosiologia 1 (Hanna Rautajoki)

Pe 9.11. Harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 13.11. Vuorovaikutuksen sosiologia 2 (Hanna Rautajoki)

Ti 20.11. Diskurssianalyysi (Eero Suoninen)

Pe 23.11. harjoitukset 10-12, 12-14

Ti 27.11. Yhteenvetoluento ja palaute (Eeva Luhtakallio ja apuopettajat)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kursille otetaan yhteiskuntatutkimuksen (ml. työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma) ja sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eeva Luhtakallio, Vastaava opettaja
eeva.luhtakallio[ät]tuni.fi

Opetus

11.9.2018 – 27.11.2018
Luento-opetus
Luennot
Ti 11.9.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 14-16, Linna K103, PAITSI 30.10. ja 6.11. Väinö Linna-sali
Harjoitukset
Harjoitukset perjantaisin klo 10-12 (2 ryhmää) ja klo 12-14 (2 ryhmää) Linna K109 ja Linna 5014, PAITSI 26.10. (Linna 5014 sijaan) Pinni A3107
Pe 21.9.2018
Pe 5.10.2018
Pe 19.10.2018, Huom! harjoitukset klo 10-14 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Pe 26.10.2018
Pe 2.11.2018
Pe 9.11.2018
Pe 23.11.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.