x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tapoja teoretisoida ja tutkia välitöntä sosiaalista vuorovaikutusta. Opiskelija ymmärtää kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkityksen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa erityisesti perheen kanssakäymisen kontekstissa. Hänellä on monipuolisia valmiuksia arvioida ja tulkita vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuutta. Hän ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yhteistoimintaa rakentavana ja ylläpitävänä instituutiona ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita kielen sosiaalista luonnetta.

Yleiskuvaus

Kurssi sisältää luento-osuuksia, kirjallisuuden lukua ja harjoituksia. Myös itsenäisesti suoritettava harjoitustyö perheen vuorovaikutuksesta sisältyy kurssiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoita kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5. Aikaisempi vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologian tuntemus kuitenkin tarpeen. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Eero Suoninen, Vastaava opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi

Opetus

5.3.2019 – 7.5.2019
Seminaari 18 tuntia
Luentoseminaariopetus
Ti 5.3.2019 - 7.5.2019 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna 5026-5027, edellyttää läsnäoloa
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssille valitaan max. 25 opiskelijaa.  Yhteískuntatutkimuksen opiskelijat ovat etusijalla, mutta tilan salliessa mukaan voidaan ottaa myös muiden alojen opiskelijoita.