x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ryhmätutkimuksen keskeiset käsitteet ja tutkimuskysymykset. Hän osaa tarkastella esimerkiksi ryhmän sisäisiä ja ryhmien välisiä suhteita, ennakkoluuloja, ryhmän luovuutta sekä organisaatiokulttuuria. Opiskelija osaa kriittisesti soveltaa ryhmätutkimuksen tuloksia omaan elinympäristöönsä.

Yleiskuvaus

Kurssi järjestetään ohjattuna lukupiirinä. Opiskelijat laativat kurssin lukemistojen pohjalta kukin vuorollaan alustuksen, joiden pohjalta keskustellaan tapaamiskerroilla. Kurssin päätteeksi opiskelijat tekevät kirjallisen harjoitustyön kurssin teemoihin liittyen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 20 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman sosiaalipsykologian opintosuunnan opiskelijat ovat etusijalla.

Jos kurssille valittu opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä opetuskerralla, paikka voidaan antaa jonottajalle.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Anu Sirola, Vastaava opettaja
anu.sirola[ät]tuni.fi

Opetus

9.1.2019 – 27.2.2019
Lukupiiri
Ke 9.1.2019 - 27.2.2019 viikoittain klo 14-16, Linna 5026-5027

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen lukupiiriin ja keskusteluun, alustus lukemistojen yhdestä osa-alueesta, sekä kirjallinen harjoitustyö.