x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän kehittämistä, muutosta ja työelämän suhteita käsittelevän tutkimuskentän ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin sekä käytännön sovelluksiin.

Yleiskuvaus

Jaksolla tarkastellaan työelämän muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöjen kehittämiseen. Työyhteisöjen muutosta ja kehittämistä lähestytään tutkimusavusteisen ja dialogisen kehittämisen sekä kommunikatiivisen toimintatutkimuksen näkökulmasta. Kurssilla käsitellään tutkimusavusteiseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä; kehittämishankkeen suunnittelua, kehittämistyön ohjaamista, toimintatutkijan ja kehittäjän roolia, yhteistoiminnallisen kehittämisen edellytyksiä, edistäjiä ja esteitä sekä kehittämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan erilaisia osallistavia kehittämismenetelmiä, työkaluja ja niiden soveltamista käytännössä. Kaikkia aiheita läpäisevät pohdinnat toimintatutkijan ja/tai kehittämistyötä ohjaavan asiantuntijan valinnoista tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa.

Kurssin työskentelytapoina ovat aktivoiva luento-opetus, mahdolliset vierailevat asiantuntijat tai vierailukäynti, pienryhmissä tehtävät harjoitukset ja harjoitustyö sekä ryhmätentti. Arvostelu on asteikolla hyväksytty-hylätty. 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa sekä aktiivisuutta harjoitustyöprosessissa  ja ryhmätentissä. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 24 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin maksimiosallistujamäärä on 24 opiskelijaa.Etusijalla kurssilaisten valinnassa ovat Työn ja hyvinvoinnin maisteriopiskelijat (Tampere ja Pori).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kati Tikkamäki, Vastaava opettaja
Kati.Tikkamaki[ät]uta.fi

Opetus

26.3.2019 – 21.5.2019
Luento-opetus
Luennot ja seminaari
Ti 26.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 9-12, Linna 5014
Ti 7.5.2019 - 14.5.2019 viikoittain klo 9-12, Linna 5014
Ma 20.5.2019 klo 12-15, Linna 5014
Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Etusijalla kurssilaisten valinnassa ovat Työn ja hyvinvoinnin maisteriopiskelijat (Tampere ja Pori).