SOS6.3.1 C. Wright Millsin sosiologia - Luentoseminaari 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nykysosiologian käsitteitä, ajattelua ja keskustelua. Hän ymmärtää teoreettisia sisältöjä sekä osaa yhdistää niitä aikalaiskeskusteluun.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Opintojaksolle ei ole erillistä ilmoittautumista.

Opettajat

Juha Suoranta, Vastaava opettaja
Juha.Suoranta[ät]uta.fi
Olli Pyyhtinen, Opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

11.9.2018 – 30.10.2018
Luento-opetus
Ti 11.9.2018 - 30.10.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5026-5027
Poikkeukset:
16.10.2018 , ei luentoa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

- luentoseminaarissa jaettava materiaali