x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS08.2 Johdatus kulttuurisosiologiaan 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuurisosiologian keskeiset teoreettiset lähtökohdat, osaa tarkastella teoreettisten ja empiiristen tarkastelutapojen yhdenmukaisuuksia ja eroja ja jäsentää niiden avulla tuotettavan tiedon luonnetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille hyväksytään enintään 12 opiskelijaa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssi on ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille.

Opettajat

Taru Lindblom, Vastaava opettaja
taru.lindblom[ät]tuni.fi

Opetus

7.3.2019 – 11.4.2019
Luento-opetus 14 tuntia
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 14-16, Linna 6018
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 111 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Suoritustapa:

Opetuksen tyyppi on yhdistetty luento- ja pienryhmätyöskentely. Ohjattu lukupiiri/workshop-tyyppinen työskentelytapa, minkä vuoksi opiskelijamäärä on rajoitettu. Pakollinen läsnäolo vähintään 5 luentokerralla (luentoja 1krt/vko).

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuudesta ilmoitetaan luennoilla ja se jaetaan Moodlen kautta.

Lisätiedot

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti 2.-3. vuoden tutkinto-opiskelijoille.