x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tiedonsosiologian, tieteentutkimuksen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeisiä suuntauksia, menetelmiä ja käsitteitä. Opiskelija ymmärtää, miten tieto, tiede ja teknologia rakentuvat yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa sekä muovaavat toimintaympäristöjä ja arkisia käytäntöjä. Opiskelija harjaantuu soveltamaan alan tietoa eri yhteiskunnallisiin ilmiöalueisiin.

Yleiskuvaus

Luentojen ohjelma

22.10. Pia Vuolanto: Johdatus tieteen- ja teknologiantutkimukseen

29.10. Marja Vehviläinen: Feministinen tieteentutkimus

5.11. Reetta Muhonen: Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

12.11. Oili-Helena Ylijoki: Tieteen muuttuvat ideaalit ja käytännöt

19.11. Jaana Parviainen: Teknologia ja ruumiillisuus

26.11. Virve Peteri: Teknologia yhteiskunnan muovaamana ja muovaajana

3.12. Virve Peteri: Teknologia näkökulmana arkielämään

10.12. Pia Vuolanto: Kiistat tieteessä ja tieteestä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Pia Vuolanto, Vastaava opettaja
Pia.Vuolanto[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Ma 22.10.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista (ohjeistetaan ensimmäisellä luennolla),

Oppimateriaalit

- erikseen jaettava oheiskirjallisuus