x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS04.4 Työ ja äitiys tänään 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajankohtaista tutkimusta työstä ja vanhemmuudesta ja näiden yhteensovittamisesta. Opiskelija osaa arvioida tätä tutkimuskenttää sukupuolen näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa laadullisen haastattelututkimuksen osatekijät.

Yleiskuvaus

Kurssilla on kaksi tavoitetta:

1) Tutustua tieteelliseen ja myös julkisuudessa käytävään keskusteluun kahdesta teemasta: yhtäältä nykyisestä ja tulevasta työelämästä ja sen asettamista vaatimuksista työntekijöille ja toisaalta työn ja perheen yhteensovittamisesta ja hyvästä vanhemmuudesta.

2) Tutustua laadulliseen haastattelututkimusprosessiin suunnittelusta tuloksista kirjoittamiseen asti. Opiskelija oppii hahmottamaan, miten yhteiskunnan sukupuolistuneet rakenteet ja käytännöt vaikuttavat työssä ja äitiydessä sekä miten sukupuoli ja muut yhteiskunnalliset erot kietoutuvat näihin. Hän saa eväitä arvioida kriittisesti työn ja talouden kehityskulkuja sukupuolen sekä vanhemmuuden näkökulmasta. 

Lisäksi opiskelija oppii tekemään laadullista haastattelututkimusta ohjatusti ja saa hyvät valmiudet itsenäisen haastattelututkimuksen tekemiseen.

Kurssi sisältää lukemistoa, joka käsittelee tämän päivän työelämää ja vanhemmuutta, jotka molemmat ovat projektimaisia ja intensiivisiä aktiviteetteja. Lukemistojen ja keskustelujen avulla pohditaan, millaisia näkemyksiä työhön ja äitiyteen on löydettävissä ja miten nämä ovat, jos ovat, feministisiä. Keskeinen osa kurssin suoritusta on tutkimusharjoitus: laadimme yhdessä tutkimuskysymykset ja haastattelurungon ja etsimme sopivia haastateltavia. Opiskelijat tekevät yhden haastattelun pareittain. Analysoimme haastatteluita yhdessä ja kirjoitamme niistä yhdessä pienen tekstin. Osa työskentelystä tapahtuu Moodle-alustalla. Yksilöllisenä lopputyönä on lyhyt reflektoiva oppimispäiväkirja. Lopputyö on ei ole ajallisesti vaativa, mutta kurssi edellyttää aktiivista läsnäoloa ja työskentelyä kokoontumiskertojen välillä. Kurssi jatkuu koko kevätlukukauden mutta kokoontumisia ei ole viikoittain. Kokoontumisten päivämäärät sovitaan ensimmäisellä kerralla.

Kurssi on maanantaisin klo 12-14. Aloitus 14.1.2019, lopetus 15.4.2019 ("varakerta" 29.4.), Linna 5016.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Hanna-Mari Ikonen, Vastaava opettaja
hanna-mari.ikonen[ät]tuni.fi

Opetus

14.1.2019 – 15.4.2019
Seminaari 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Suunnattu 2. - 3. vuoden opiskelijoille. Edeltävinä opintoina edellytetään jaksot YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto ja YKYYHT1 Tiedonhankinnan perusteet, tai vastaavat tiedot.

HUOM. Kurssin ajankohta siirtynyt keväälle 2019 (ma klo 12-14)