x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä, erityisesti monimuuttujamenetelmiä, käyttäviä gradun tekijöitä.

Kurssi koostuu kahdesta erikseen suoritettavasta osasta. Ensimmäinen osa koostuu menetelmien opettelusta ja harjoittelusta ja se suoritetaan III periodissa tiistaisin klo 9-12 yhdessä Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssin kanssa. Tästä III periodin osuudesta koostuu kurssin 3 opintopistettä.

Loput 2 opintopistettä suoritetaan IV periodissa torstaisin klo 9-12. Tuolloin kukin työstää oman gradun analyysiä ja opettaja auttaa tarvittaessa. Tämä osuus ei siis sisällä varsinaista opetusta vaan oman analyysin työstämistä. Kurssi onkin tarkoitettu vain niille, jotka tekevät aktiivisesti oman gradun analyysiä.

Nämä kaksi edellä mainittua osaa muodostavat siis kurssin Gradu-kvantimetodikurssin (SOSM5.1). Vaihtoehtoisesti Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssin 3 opintopisteen osuuden voi täydentää kyseisen kurssin yhteydessä harjoitustyöllä, jolloin muodostuu suoritus SOSM5.1. kohtaan kurssista Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin.

Ilmoittaudu sille kurssille, josta haluat tehdä suorituksen loppuun, eli saada lopullisen merkinnän.

Tapaamiskerrat IV periodissa:

Tapaamiskertoja on IV periodin aikana yhteensä noin 5 (to klo 9-12, Linna ML 50). Tapaamiskertojen päivämäärät vahvistetaan vuoden 2019 alkupuolella. Tapaamiset järjestetään mikroluokassa ja tapaamiskerroista viimeinen on seminaaritapaaminen, jossa esitellään osa graduanalyysia. Seminaarissa jokainen kommentoi myös muiden opiskelijoiden papereita.

Ilmoittautuminen päättyy 18.12.2018.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katri-Maria Järvinen, Vastaava opettaja
katri-maria.jarvinen[ät]tuni.fi

Opetus

8.1.2019 – 24.5.2019
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

III periodissa tiistaisin kello 9-12 ja IV periodissa torstaisin kello 9-12

Suunnattu graduvaiheen opiskelijoille, jotka käyttävät gradussaan kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

IV periodin osuutta koskevat yhteydenotot: katri-maria.jarvinen@uta.fi