x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILAK Kandidaattiseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kosketuksen filosofiseen tutkimustyöhön ja osaa laatia käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän opinnäytteen. Hän osaa myös jossain määrin arvioida filosofista tutkimusta ja osallistua aktiivisesti filosofiseen keskusteluun.

Opettajat

Mirja Hartimo, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 24 tuntia
Ti 8.1.2019 - 14.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Seminaarityön pituus n. 15 sivua