x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson FILP1 suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian keskeiset osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta. Hän osaa nimetä ja kuvata länsimaisen filosofian historian tärkeimpiä edustajia ja suuntauksia.
Tämä kurssi käsittelee filosofian luonnetta, tutkimuskohdetta, menetelmiä ja erilaisia käsityksiä käsitteistä sekä niiden tutkimisesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Voivat tulla ensimmäiselle opetuskerralle.

Opettajat

Opetus

11.9.2018 – 6.11.2018
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 11.9.2018 - 30.10.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3
Ti 6.11.2018 klo 10-12, Päätalo A4

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.