x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP2 Logiikka 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa lause- ja predikaattilogiikan kieliä ja on sisäistänyt logiikan semanttiset peruskäsitteet, erityisesti loogisen totuuden ja seurauksen käsitteet, niin että hän osaa arvioida, ovatko teksteissä esiintyvät päätelmät päteviä. Hän myös ymmärtää deduktiivisen päättelyn ja todistamisen idean, niin että hän osaa rakentaa yksinkertaisia deduktioita lauselogiikan luonnollisen päättelyn systeemissä.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kymmenestä kolmen tunnin luennosta ja kahdeksasta kahden tunnin harjoituksesta. Harjoitustehtävät annetaan n. viikkoa ennenharjoitustuntia jossa ne käydään läpi - tarkoitus on että opiskelijat tekevät harjoitustehtävät itsenäisesti ennen niiden käsittelyä. Luennoille tai harjoituksiin ei ole osallistumispakkoa, mutta useimmille kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista.

Kurssi suoritetaan loppukokeella, joka on viimeisellä luennolla. Loppukokeen tehtävät ovat samankaltaisia kuin harjoitustehtävät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tommi Vehkavaara, Vastaava opettaja
Tommi.Vehkavaara[ät]uta.fi

Opetus

11.9.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus 30 tuntia
Ti 11.9.2018 - 25.9.2018 viikoittain klo 14-17, Päätalo A3
Ti 2.10.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 14-17, Pinni A3111, 4.12. luento 14-16
Poikkeukset:
16.10.2018 klo 14 –17 , EI OPETUSTA
23.10.2018 klo 14 –17 , EI OPETUSTA
27.11.2018 klo 14 –17 , EI OPETUSTA
Ti 11.12.2018 klo 14.00-16.00, Pinni A3111, LOPPUKOE
Harjoitukset 16 tuntia
Harjoitusryhmä 1
Ke 19.9.2018 - 28.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B4115
Poikkeukset:
17.10.2018 klo 10 –12 , EI OPETUSTA
24.10.2018 klo 10 –12 , EI OPETUSTA
Harjoitusryhmä 2
Ke 19.9.2018 - 28.11.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
Poikkeukset:
17.10.2018 klo 14 –16 , EI OPETUSTA
24.10.2018 klo 14 –16 , EI OPETUSTA

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Loppukokeessa on 4-5 tehtävää, joiden pistemäärästä on saatava n. puolet kurssin läpäisemiseksi arvosanalla 1.

Oppimateriaalit

Oheismateriaalina voi käyttää teorta Rantala, Veikko & Virtanen, Ari 2003. Logiikan peruskurssi (vain verkossa osoitteessa http://www.sis.uta.fi/matematiikka/modaalilogiikka/logpk2003.pdf)

Lisätiedot

Luennot 30 t ja harjoitukset 16 t ja suoritus loppukuulustelulla.