x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/SOC
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Johdatus etiikkaan kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan ja moraalifilosofian peruskysymyksiin, peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin. Kurssilla tutustutaan myös nykykeskusteluun etiikasta. Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen etiikan perusteorioihin ja käsitteisiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja pohtimaan toimintamme eettisiä taustaoletuksia sekä tarjota valmiuksia arvioida eettisiä kysymyksiä.

Johdatus etiikkaan luentokurssin suoritettuaan, opiskelija tuntee
1) etiikan peruskäsitteitä
esim. arvot, normit, moraali, metaetiikka, deskriptiivinen etiikka, normatiivinen etiikka

2) etiikan teorioita
esim. hyve-etiikka, utilitarismi, velvollisuusetiikka, eksistentialistinen etiikka, kohtaamisetiikka, sosiobiologian näkökulma etiikkaan, ympäristöetiikka, sosiaalinen konstruktivismi

3) etiikasta käytyä keskustelua filosofian historian esimerkkien kautta
- Mitä on etiikan luonne?
- Mihin eettiset päätökset perustuvat?
- Mikä on eettisen toiminnan tavoite?

4) etiikasta käytävää nykykeskustelua
Esim. nykypäivän hyveet, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymykset, eläinten oikeudet, ympäristöetiikka

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Sähköpostitse: marika.enwald@uta.fi

Opettajat

Marika Enwald, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2018 – 7.12.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 7.9.2018 klo 10-12, Päätalo, juhlasali
Pe 14.9.2018 - 19.10.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Pe 26.10.2018 klo 10-12, Pinni B1100
Pe 2.11.2018 - 23.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
Pe 30.11.2018 klo 10-12, Pinni B1100, Tentti
Pe 7.12.2018 klo 10-12, Pinni B1100, Tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luennot tallennetaan, joten niitä on mahdollista seurata etänä.