x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään laadulliseen tutkimusprosessiin. Kurssi koostuu Moodlessa tehtävistä ryhmätehtävistä, vertaispalautteen antamisesta sekä ryhmätyönä toteutettavan pienimuotoisen tutkimuksen tekemisestä ja raportoinnista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Huom. yhteiskuntatutkimuksen avoimen yliopiston opiskelijat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella hakevat opinto-oikeutta avoimen ilmoittautumiskanavan kautta. Myös sosiaalityön avoimen opiskelijat toimivat samoin.

Opettajat

Ville Savolainen, Vastaava opettaja
savolainen.ville.m[ät]student.uta.fi

Opetus

14.1.2019 – 11.4.2019

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille, Porin tutkinto-opiskelijoille sekä niille maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, joilta edellytetään tämä kurssi täydentävinä opintoina. Kurssilla on kiintiöpaikat sosiaalityön ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoille.

Huom. yhteiskuntatutkimuksen avoimen yliopiston opiskelijat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella hakevat opinto-oikeutta avoimen ilmoittautumiskanavan kautta. Myös sosiaalityön avoimen opiskelijat  toimivat samoin.