x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on tietoinen nuorisotutkimuksen kentällä tehtävästä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja ja tutkimuksellisia ratkaisuja. Hän tuntee keskeisiä nuorisotutkimuksen keskusteluja ja käsitteitä sekä osaa hahmottaa nuorisotutkimuksen tuottaman tiedon merkitystä ja käyttöä yhteiskunnassa.

Yleiskuvaus

Kurssilla esitellään ajankohtaista tutkimusta nuorista ja nuoruutta elämänvaiheena muovaavista yhteiskunnallisista ja globaaleista kehityskuluista. Nuoruuden ilmiöitä sekä nuorten kokemuksia, asemaa ja toimintaa (erityisesti suomalaisessa) yhteiskunnassa tarkastellaan tulevaisuutta määrittävien kysymysten (muun muassa ilmastonmuutos, digitalisoituminen, työelämän muutos) kautta.

Luennoissa tartutaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kuinka nuoruuden historian tunteminen auttaa ymmärtämään nykyhetkeä ja ennakoimaan tulevaisuutta? Kuinka nuorisotyön avulla tuotettiin kansakunnan tulevaisuutta 1900-luvun Suomessa? Kuinka nuorten (ala-)kulttuurien on nähty ilmentävän yhteiskunnan tilaa ja tulevaisuutta? Miksi nuoria on tärkeää tutkia tässä ja nyt (ei vain tulevaisuuden aikuisina ja ”täysvaltaisina” kansalaisina)? Millaista nuorten toimijuutta ilmastonmuutos ja digitalisaatio edellyttävät ja tuottavat? Miten hahmottuu nuorten osallisuus suhteessa koulutuksen, työelämän ja elämäntapojen muutokseen? Millaisia toiveita, pelkoja ja käsityksiä nuoret itse tulevaisuuteen liittävät?

Kurssi koostuu vierailijaluennoista, niihin liittyvistä keskusteluista sekä itsenäisestä kirjallisesta työskentelystä. Lopputehtävänä opiskelijat kirjoittavat esseen itse valitsemastaan teemasta, kurssin luentoja sekä oheiskirjallisuutta hyödyntäen.

Kurssin toteuttavat yhteistyössä Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta/SOC sekä ALL-YOUTH -tutkimushanke.

Ohjelmarunko (täydentyy; sisällön muutokset mahdollisia)

Pe 11.1.2019 klo 12-15: Nuoret tulevaisuuden tekijöinä ja peilinä - 
katsaus nuorisotyön ja -tutkimuksen historiaan
Pe 15.2.2019 klo 12-15: Nuoret ja ilmastonmuutos: toivoa ja toimijuutta
Pe 15.3.2019 klo 12-15: Nuoret ja tulevaisuuden osallistuminen, 
osallisuus, demokratia
Pe 12.4.2019 klo 12-15: Nuoret ja teknologia
Pe 10.5.2019 klo 12-15: Nuorten omia näkemyksiä tulevaisuudesta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
paivi.honkatukia[ät]tuni.fi
Miia Lähde, Opettaja
miia.lahde[ät]tuni.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]tuni.fi
Jarmo Rinne, Opettaja

Opetus

11.1.2019 – 10.5.2019
Luento-opetus 22 tuntia
Pe 11.1.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 15.2.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 15.3.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 12.4.2019 klo 12-15, Linna K103
Pe 10.5.2019 klo 12-15, PinniA Paavo Koli-sali