x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - Luennot (verkkokurssi) 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/SOC
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Yleiskuvaus

Kurssi tarjoaa tietoa ja virittää yhteiskuntatieteellisiä kysymyksiä yhdestä tärkeimmistä ajankohtaisesta ongelmasta - ilmastonmuutoksesta. Eri tutkijoiden ja tieteenalojen näkökulmien kautta kurssilla taustoitetaan aihetta ja nostetaan esiin niitä erilaisia kysymyksiä, joita yhteiskunnan tutkijat aiheesta oman tieteenalansa tyypillisten kysymyksenasettelujen kautta esittävät. 

Kurssin luennot nauhoitetaan ensimmäisen periodin YKYYHT1-kurssilla, ks. ohjelma.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on 15.8.-15.10.2018

Opettajat

Pieta Hyvärinen, Vastaava opettaja
Pieta.Hyvarinen[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus 21 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 87 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Videoluennot ja oheismateriaalit

Lisätiedot

Huomaathan, että YKYYHT1 -opintojaksoon kuuluu osasuorituksena myös Tiedonhankinnan perusteet (1 op), johon ilmoittaudutaan erikseen. Ks. tarkemmat tiedot.