x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää ja arvioida nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa ja terveyseroissa sekä koulumaailmassa tapahtuvia muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- analysoida terveysopetuksen erilaisia lähestymistapoja teoreettisen ja tutkimustiedon pohjalta
- arvioida kriittisesti terveysopetuksessa käytettäviä oppimateriaaleja

Opettajat

Pirjo Lindfors, Vastaava opettaja
pirjo.lindfors[ät]tuni.fi

Oppimateriaalit

KIRJALLISUUS (kaikki alla mainitut kuuluvat tenttiin)

Teema 1. Nuorten hyvinvointi ja terveys trendeinä

  1. Luopa, Pauliina ym. (2014) Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013. Kouluterveyskyselyn tulokset. Raportti 25/2014, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 2. Koulumaailma ja terveyden eriarvoistuminen

  1. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P., & Wrede-Jäntti, M. (2014). Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot-vuosikirja 2014. Teema: 19., sivut 38-149 (löytyy nettijulkaisuna)
  2. Mäkinen, T., Kestilä, L., Borodulin, K., Martelin, T., Rahkonen, O., & Prättälä, R. (2010). Effects of childhood socio-economic conditions on educational differences in leisure-time physical activity. The European Journal of Public Health, 20(3), 346-353.
  3. Kiilakoski, Tom (2012): Koulu nuorten näkemänä ja kokemana. Tilannekatsaus – marraskuu 2012. Opetushallitus. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 3. Terveysosaaminen ja – opettaminen

  1. Soikkeli, M., Salasuo, M., Puuronen, A., & Piispa, M. (2011). Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. (löytyy nettijulkaisuna)
  2. Paakkari, Leena & Paakkari, Olli (2010) Health literary as a learning outcome in schools. Health Education, 112 (2), 133-152.

Lisätiedot

HUOM: Terveystiedon opintokokonaisuuteen sisältyy kansanterveystieteen perusopinnot ja Terveyden edistäminen -opintojakso. Kansanterveystieteen perusopinnot suoritetaan ensin.

Syventävien terveystiedon opintojaksojen suorittaminen aloitetaan Terveystiedon perusteet -opintojaksolla.