x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.3 Monimutkaisia itsestäänselvyyksiä-näkökulmia arjen ja henkilökohtaisen elämän tutkimukseen 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee arjen ja henkilökohtaisen elämän tutkimuksessa käytyä keskustelua, osaa kuvata teoreettisia käsitteitä ja sisältöjä ja yhdistää niitä arkielämän ja henkilökohtaisen elämän ilmiöihin. Hän osaa pohtia, kuvata ja selittää kriittisesti yksilön ja yhteiskunnan välisiä suhteita.

Yleiskuvaus

Yhteiskunta- ja sosiaalitutkimuksen keskeisiä kiinnostuksen kohteita on yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde ja erityisesti se, millä lailla yhteiskunnan muutokset vaikuttavat yksilöihin ja yksilötason valintoihin. Arki on hedelmällinen lähtökohta yrittäessämme ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan välisiä suhteita, sillä arjessa limittyvät epäviralliset ja viralliset sekä yksityiset ja julkiset toiminnat, ajatukset ja odotukset. Paradoksaalisesti tämä tekee arjesta sekä rutiininomaista ja turvallista että vaativaa ja jopa uuvuttavaa. Teoreettisesti jäsenneltynä itsestään selvästä arjesta muodostuu yllättävä, monimuotoinen ja kompleksinen käsite.

Kurssilla tarkastelemme arjen sosiologian (sociology of everyday life) ja henkilökohtaisen elämän sosiologian (sociology of personal life) kautta yksilön ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Arjen sosiologia tarkastelee, miten ihmiset sitoutuvat olemassa oleviin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Henkilökohtaisen elämän sosiologia tarkastelee yksilöiden elämää niissä sosiaalisissa, ajallisissa ja paikallisissa konteksteissa, joissa he elävät. Henkilökohtaisen elämän sosiologia pohtii, mitä yhteiskunnallisia merkityksiä yksityisenä pidetyllä elämällä on, mitä vaikutuksia henkilökohtaisilla valinnoilla on yhteiskuntaan ja sen muutoksiin, ja millä lailla sosiaaliset rakenteet ilmenevät henkilökohtaisessa elämässä.

Pohdimme, mitä on arki? Mikä merkitys arjella on yksilölle ja yhteiskunnalle? Mitä henkilökohtainen tarkoittaa ja miten se eroaa yksilöllisestä? Analysoimme, miten mikrotason, pienet, jokapäiväiset teot ja toiminnat liittyvät makrotason malleihin ja rakenteisiin. Tarkastelemme toimijan ja rakenteen välisiä suhteita esim. perheen, sairauden, kuulumisen (belonging) ja kodin näkökulmista.

Opetus

Opintojakso toteutetaan verkko- ja seminaarityöskentelynä ajalla 7.1.-28.2. 2019 sekä Porissa että Tampereella. Opiskelijat jaetaan verkkotyöskentelyä varten pienryhmiin, jotka perehtyvät yhdessä verkkomateriaaliin ennen kontaktiopetuksena järjestettävää seminaarityöskentelyä.

Opintojakso sisältää teemat:

1) Arjen ja henkilökohtaisen elämän sosiologia

2) Sairausarki

3) Perhe, yhteiskunta ja muutos

4) Asuminen, koti ja kuuluminen

5) Elokuva I, Daniel Blake

Kurssilaisten yhteistapaaminen ja verkkoryhmiin jakaminen Porissa 7.1. 2019 klo 10-12 luokka 386 ja Tampereella 7.1.2019, klo 10-12, Linna 5026-5027.

Seminaarit Tampere: keskiviikkoisin klo 10-12, Linna 5014, 16.1, 23.1., 30.1., 6.2. ja 20.2.

Seminaarit Pori: torstaisin klo 10-12, luokka 386, 17.1., 24., 31.1., 7.2., ja 21.2.

Yksilötehtävän palautus 28.2.2019.

Arviointiperusteet ja arviointi

Perehtyminen opintojakson materiaaleihin, harjoitusten suorittaminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja seminaarityöskentelyyn sekä kirjallinen yksilöessee.

Arviointi numeroilla 1-5.

Valintakriteerit:

Kurssille valitaan 20 opiskelijaa Poriin ja 20 opiskelijaa Tampereelle.  Valintakriteerit:  Oman tutkinto-ohjelman opintopisteet yhdessä. Opintojen aloitusvuosi huomioidaan opiskelijoita kurssille

valittaessa. Maisteriohjelmaan suoraan valitut opiskelijat voivat pyrkiä kurssille, vaikka opintopisteitä ei vielä näkyisi opintorekisterissä.

 

Ilmoittautuminen Nettiopsuun ajalla 1.11.-23.11.2018 HUOM! Ilmoittautuessasi muista ilmoittaa osallistutko opintojaksolle Porissa vai Tampereella!!! Aikaisemman kokemuksen mukaan Tampereen ryhmä täytyy nopeasti. Mikäli et tule valituksi Tampereelle, ilmoita oletko silti halukas osallistumaan opintojaksolle Porissa, mikäli ryhmässä on tilaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

HUOM! Erilliset ilmoittautumisryhmät Porissa ja Tampereella kurssin suorittaville, ilmoittauduthan oikean ilm.ryhmään. Aikaisemman kokemuksen mukaan Tampereen ryhmä täytyy nopeasti. Mikäli et tule valituksi Tampereelle, ilmoita oletko silti halukas osallistumaan opintojaksolle Porissa, mikäli ryhmässä on tilaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Eriikka.Oinonen[ät]uta.fi
Suvi Holmberg, Vastaava opettaja
suvi.holmberg[ät]tuni.fi

Opetus

7.1.2019 – 28.2.2019
Seminaari 12 tuntia
Porin seminaariryhmä
To 17.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 10-12, luokka 386, seminaari ja luento-opetus
Poikkeukset:
17.1.2019 klo 10 –12 , 386, Aloituskerta ma 7.1.2019, seminaarikokoontumiset 17.1.-21.2.2019
Tampereen seminaarityhmä
Ke 16.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 10-12, Linna 5014, kurssi päättyy 28.2.2019
Poikkeukset:
16.1.2019 klo 10 –12 , Linna, Aloituskerta ma 7.1.2019 5026-27, seminaarikokoontumiset 16.1-20.2., 5014 ,
Luento-opetus 10 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi: aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin sekä kurssimateriaaleihin perehtyminen ja henkilökohtaisten kirjoitustehtävien (kirjeiden) kirjottaminen. 

Lisätiedot

Korvaa sosiaalityöstä kohdan STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena

Korvaa sosiologiasta kohdan SOSM3/YKTM6.3.Sosiologinen ajattelu II