x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGP2 Puheen, kielen ja viestinnän kehitys 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata miten lapsi kehittyy sosiaaliseksi, kielen avulla viestiväksi yksilöksi aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Opiskelija osaa kuvata ja vertailla puheen ja kielen kehitystä tarkastelevia teorioita ja määritellä eri tieteenalojen näkökulmia puheen, kielen ja viestinnän tutkimiseen. Opiskelija osaa kuvata millaisin edellytyksin lapsi oppii havaitsemaan ja tuottamaan kieltä ja puhetta sekä miten taivutusmuodot, lauseiden tuottaminen, käsitteistö, sanavarasto ja kielenkäyttötaidot kehittyvät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Leena Rantala, Vastaava opettaja
leena.rantala[ät]tuni.fi
Nelly Penttilä, Opettaja
nelly.penttila[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus 48 tuntia
Luennot, 40 h
Ti 4.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 14-16, Päät A062
Ke 5.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 10-12, Päät A062
To 6.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 8-10, Päät A062
Pe 7.9.2018 - 5.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päät A062
Ma 10.9.2018 - 8.10.2018 viikoittain klo 10-12, Päät A062
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Mikroluokkatyöskentely, 8 h, ajat ilmoitetaan Moodlessa
Ohjattu ryhmätyöskentely, ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa
Seminaari 6 tuntia
Seminaari ja palautekeskustelu
Ti 16.10.2018 klo 14-18, Päät A062
Itsenäinen työskentely 170 tuntia
Itsenäistä työskentelyä 178 h