x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa pro gradu -tutkielman alustavan tutkimusasetelman. Hän tuntee tutkielmien lajityypin/luonteen ja rakenteen sekä osaa arvioida erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetutkimus. Hän tietää sosiaalitieteellisiä tutkimushankkeita ja projektiyhteistyön mahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhankinnan. Hän osaa laatia tutkimuksen ideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Laura Huttunen, Vastaava opettaja
laura.huttunen[ät]tuni.fi

Opetus

11.9.2018 – 14.12.2018
Seminaari
Kaikille yhteiset kokoontumiset
Ti 11.9.2018 - 18.9.2018 viikoittain klo 10-12, PinniB luentosali B1096
Pienryhmät

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma. Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.

Kaikille yhteisiä luentoja 2 kertaa (11.9. ja 18.9.) + kirjaston tiedonhaun opetus. Sen jälkeen pienryhmätapaamiset, joiden aikataulut kukin ryhmä sopii itse.