x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, kansanterveystieteen opiskelijoille 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

21.11. klo 10 - 12.12.2018

Opettajat

Pirjo Lindfors, Opettaja
Pirjo.Lindfors[ät]uta.fi
Jari Kylmä, Opettaja
Jari.Kylma[ät]uta.fi
Anna Liisa Aho, Opettaja
Anna.L.Aho[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus
To 10.1.2019 klo 12-16, luentosali A210-211, ARVO, Arvo Ylpön katu 34
Ma 21.1.2019 klo 12-16, F025 Keltainen sali, ARVO
Ma 28.1.2019 klo 12-16, luentosali F211AB, ARVO
To 31.1.2019 klo 12-16, luentosali A210-211
Harjoitukset
To 24.1.2019 klo 12-16, B342, ARVO
To 7.2.2019 klo 9-12, B342
To 14.2.2019 klo 9-12, B342
To 21.2.2019 klo 9-12, B342
Pe 8.3.2019 klo 9-12, B342
Pe 29.3.2019 klo 9-12, HUOM! A308, ARVO