x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYS12 Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut, moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt, lähijohtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan.

Yleiskuvaus

Hoitotieteen, psykologian, logopedian, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, kansanterveystieteen ja kasvatustieteiden opiskelijoille.

OPINTOJEN TEEMAT
* Orientoituminen opintojakson teemoihin ja työskentelyyn
* Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta
* Hyvä henkilöstöpolitiikka
* Moniammatillisten työryhmien johtaminen
* Henkilöstön työhyvinvointi
* Alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa
* Johtamisen vuorovaikutus ja viestintä
* Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
* Ajankohtainen aihe

TYÖSKENTELYMUODOT
* Pedagogisena lähestymistapana sovelletaan ongelmaperusteista oppimista sisältäen tutoriaaliryhmätyöskentelyn ja luennot
* Työskentelyn tukena käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä
* Työmäärän mitoitus: luennot, pakolliset tutooriaalit ja seminaari 1/5, lopputyö 1/5 ja itsenäinen työskentely 3/5 kokonaistyömäärästä (270 h)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Vain psykologian tutkinto-opiskelijoille.

Opettajat

Ulla Kinnunen, Vastaava opettaja
ulla.kinnunen[ät]tuni.fi

Opetus

Luento-opetus
Aloitusluento: Johdatus jakson teemoihin ja orientointi ongelmaperustaiseen työskentelyyn
Luennot
Päätösseminaari
Ryhmätyöskentely
Tutoriaaliryhmä
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

SUORITUSTAPA JA ARVIOINTI
* Aktiivinen osallistuminen lähipäiviin (luennot ja tutoriaalit) sekä itsenäinen työskentely lähipäivien välillä. HUOM! Opinnot työllistävät huomattavasti enemmän kuin pelkkä lähiopetus

* Tutoriaaliryhmittäin työstettävä lopputyö on palautettava viimeistään 7.5.18, se arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Lisätiedot

Jakson on tarkoitettu ensisijaisesti syventäviä opintoja parhaillaan suorittaville. Ne sijoittuvat yhteiskuntatieteiden (SOC) teemaopintoihin, Moniammatillinen johtaminen -opintokokonaisuuteen (20 - 40 op). Osallistujamäärä on rajoitettu siten, että mukaan kustakin oppiaineesta valitaan lähtökohtaisesti 7 opiskelijaa. Mikäli kaikkien oppiaineiden kiintiöt eivät täyty, vapaaksi jäävät paikat täytetään muiden oppiaineiden opiskelijoilla.

Läsnäolovelvollisuus 100 %.

EI TOTEUTETA LUKUVUONNA 2018-2019.