x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DPHSF503 Psykiatria ja mielenterveys 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Sosiaalipsykiatria
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

2 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä jaksolla esiteltyyn aiheeseen liittyvät käsitteet ja pohtia mielenterveyden ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä aiheeseen liittyen. 5 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi hakea aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja arvioida sen käyttökelpoisuutta oman tutkimuksensa tai muun tiedontarpeen kannalta.

Yleiskuvaus

Mielenterveyttä ja mielenterveyspalveluita käsittelevä jatkokoulutustapahtuma, joka toteutuu keväisin, sisällöltään vaihtelevana koulutusmoduulina.

 

Moduulin teemoja, jotka vaihtelevat vuosittain:

 

  • Mitä on mielenterveys ja mielenterveyden häiriö
  • Mielenterveyden merkitys ja sen häiriöiden esiintyvyys
  • Mielenterveyspalvelujärjestelmä
  • Mielenterveyden sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet

 

Moduuli toteutetaan keväisin temaattisena 1-2 –päiväisenä seminaarina, jota voidaan hyödyntää muita opintoina täydentävinä tai syventävinä opintoina. Toteutuksesta vastaa sosiaalipsykiatrian ryhmä mutta toteutuksessa on mukana myös muiden oppialojen edustajia. Pyrkimyksenä on tarjota monialainen näkemys kulloinkin käsiteltävästä aiheesta.

 

Kohderyhmä: useiden tieteenalojen jatko-opiskelijat: yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppialoilla väitöskirjaa tekevät, psykiatriaan erikoistuvat lääkärit, psykiatrian alalta väitöskirjaa tekevät lääkärit. Lähtökohtana ovat jatko-opinnot yliopistossa. Mikäli tilaa riittää, osallistua voivat myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan perusopiskelijat, T3-opiskelijat ja ammatillista täydennyskoulutusta tarvitsevat opiskelijat. Osalle opiskelijoista seminaarit saattavat olla maksullisia

 

Moduuleja voi suorittaa sarjana. Toisaalta moduulit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka voi suorittaa yksittäisinä seminaareina. Tästä voivat hyötyä eri alojen opiskelijat, jotka tarvitsevat rajoitetun lisän muihin teoreettisiin opintoihinsa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

17.3.2019 mennessä elomakkeella

Opettajat

Sami Pirkola, Vastaava opettaja
sami.pirkola[ät]tuni.fi
Kirsti Nurmela, Opettaja
kirsti.nurmela[ät]tuni.fi

Opetus

12.4.2019 – 12.4.2019
Luento-opetus
Pe 12.4.2019 klo 9.00-16.15, Arvo, F114

Lisätiedot

Tampereen yliopisto/Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/Terveystieteet/Sosiaalipsykiatria järjestää:

XVII Mielenterveys ja Psykiatria -jatkokoulutusmoduuli 12.4.2019

 

Mistä tieto tulee? - Väestöstä kerätyn tiedon hyödyntäminen mielenterveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa (1-3 op.)

 

Arvo-rakennus ls. F114 Arvo Ylpön katu 34  http://www.pshp.fi/fi-FI/Kartat/tayskartta

 

 

PERJANTAI 12.4.2019

9.00–9.15 Moduulin avaus. Sosiaalipsykiatrian prof. Sami Pirkola Tampereen yliopisto

9.15-10.00 FT Reija Autio Tampereen yliopisto: Menetelmistä yleensä

10.00-10.45 Prof. Jaakko Nevalainen Tampereen yliopisto: Big data

10.45-11.00 Keskustelua

11.00–12.00 Lounastauko

12.00-12.30 LL Kimmo Suokas Tampereen yliopisto: Kattavien rekisteriaineistojen yhdistämisen hyödyt

12.30-13.15 Dos. Timo Partonen THL: Terveys 2000.

13.15-13.30 Keskustelua ja taukojumppa

13.30-14.15 Prof. Arja Rimpelä Tampereen yliopisto: Nuorten terveyden tietolähteet

14.15-14.30 Keskustelua

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-15.45 Prof. Juho Saari Tampereen yliopisto: Medialähtöinen aineisto

15.45-16.15 Keskustelua, päivän yhteenveto ja päätössanat. Prof. Sami Pirkola