x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Krötzl) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkoa pro gradu -tutkielmassa vaadittavia tutkimustehtäviä. Hän osaa perustella oman tutkimustehtävänsä, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelija osaa muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida kriittisesti lähdeaineistoja sekä käyttää metodista ja teoreettista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Graduseminaarissa paneudutaan erityisesti tutkimuksen näkökulman perusteluun, tutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin ulottuvuuksiin sekä argumentaation pätevyyteen. Opiskelija laatii seminaarissa tutkimussuunnitelman ja tuo käsittelyyn pro gradu-tutkielmansa johdanto- ja käsittelylukuja sekä suorittaa seminaarin aikana kaksi opponointia. Ohjaaja merkitsee graduseminaarin aikana kertyviä opintosuorituksia opintorekisteriin työn etenemisen mukaisesti. Seminaarin päätteeksi opiskelija jättää pro gradu-tutkielman käsikirjoituksen esitarkastukseen tutkielman ohjaajalle.

Graduseminaari kestää kolme lukukautta.

Opettajat

Christian Krötzl, Vastaava opettaja
christian.krotzl[ät]tuni.fi

Opetus

6.9.2018 – 23.5.2019
Seminaari 50 tuntia
To 6.9.2018 - 23.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3074

Arviointi

Numerolla 1-5.