x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISS2 Graduseminaari, alkava (Niemi) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkoa pro gradu -tutkielmassa vaadittavia tutkimustehtäviä. Hän osaa perustella oman tutkimustehtävänsä, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelija osaa muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida kriittisesti lähdeaineistoja sekä käyttää metodista ja teoreettista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Graduseminaarissa paneudutaan erityisesti tutkimuksen näkökulman perusteluun, tutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin ulottuvuuksiin sekä argumentaation pätevyyteen. Opiskelija laatii seminaarissa tutkimussuunnitelman ja tuo käsittelyyn pro gradu-tutkielmansa johdanto- ja käsittelylukuja sekä suorittaa seminaarin aikana kaksi opponointia. Ohjaaja merkitsee graduseminaarin aikana kertyviä opintosuorituksia opintorekisteriin työn etenemisen mukaisesti. Seminaarin päätteeksi opiskelija jättää pro gradu-tutkielman käsikirjoituksen esitarkastukseen tutkielman ohjaajalle.

Graduseminaari kestää kolme lukukautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marjaana Niemi, Vastaava opettaja
marjaana.niemi[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2019 – 22.5.2019
Seminaari 50 tuntia
Ke 16.1.2019 - 22.5.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A2089

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Seminaarin alkuvaiheeseen kuuluu vetäjän kanssa keskustelu historian opintojen loppuunsaattamisesta – tässä yhteydessä siis käydään läpi, miten opintovaatimusten kohta HISS3 (Erikoistumisopinnot) suoritetaan. Voit ilmoittautua graduseminaariin, vaikka et olisi vielä suorittanut (tai ottanut ulos) filosofian kandidaatin tutkintoa, kunhan historian kandidaatintyösi vain on hyväksytty.

Huomaa, että kolme historian seminaareista (Markkola, Krötzl, Kaarninen) aloittaa syyskuun alkupuolella, ja yksi tammikuussa (Niemi). Kaikkien seminaarien pituus on kolme lukukautta.

Ilmoittautuminen alkaa syksyllä alkavien ryhmien kohdalla tiistaina 14.8., ja loppuu 2.9. Seminaarit alavat syksyn ryhmien osalta viikolla 37.

Huomaa, että seminaarien henkilömäärää saatetaan joutua tasaamaan. Kirjaa ilmoittautumisen yhteydessä perustelut ryhmävalinnallesi, ja jos olet kahden vaiheilla, valitse siis vähemmän suosittu seminaariryhmä jo valmiiksi. Opettaja ei näe ilmoittautumisjärjestystä, joten et voi olla varma paikasta tietyssä ryhmässä vaikka olisit 1. ilmoittautuja.