x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Markkola) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkoa pro gradu -tutkielmassa vaadittavia tutkimustehtäviä. Hän osaa perustella oman tutkimustehtävänsä, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelija osaa muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida kriittisesti lähdeaineistoja sekä käyttää metodista ja teoreettista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Graduseminaarissa paneudutaan erityisesti tutkimuksen näkökulman perusteluun, tutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin ulottuvuuksiin sekä argumentaation pätevyyteen. Opiskelija laatii seminaarissa tutkimussuunnitelman ja tuo käsittelyyn pro gradu-tutkielmansa johdanto- ja käsittelylukuja sekä suorittaa seminaarin aikana kaksi opponointia. Ohjaaja merkitsee graduseminaarin aikana kertyviä opintosuorituksia opintorekisteriin työn etenemisen mukaisesti. Seminaarin päätteeksi opiskelija jättää pro gradu-tutkielman käsikirjoituksen esitarkastukseen tutkielman ohjaajalle.

Graduseminaari kestää kolme lukukautta.

Opettajat

Pirjo Markkola, Vastaava opettaja
pirjo.markkola[ät]tuni.fi

Opetus

5.9.2018 – 12.12.2018
Seminaari 50 tuntia
Ke 29.8.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B3077

Arviointi

Numerolla 1-5.