x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA4 Kandidaattiseminaari (Kuuliala) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson perusteella opiskelija osaa luoda ohjatusti ja työskentelyaikataulua noudattaen historiallista tietoa asiantuntijaryhmän osana. Kandidaattiseminaarin ja -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa laatia tutkielman eli asettaa tutkimusongelman, hankkia tutkimusteemansa edellyttämää tutkimuskirjallisuutta ja lähdeaineistoa, esittää tutkielman lähtökohdat, käsitteelliset ja metodologiset valinnat sekä keskustella tuloksistaan. Opiskelija on oppinut analysoimaan muiden tekstejä ja toimimaan seminaaritilanteessa vuorovaikutuksessa. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia tutkielmansa aiheeseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Yleiskuvaus

Kandidaattiseminaari sisältää n. 50 tuntia lähiopetusta, ja siihen sisältyy kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus. Aikataulun puitteissa opiskelija voi jaksottaa oman tekemisensä varsin vapaasti. Tutkimustyötä harjoitellaan laatimalla tutkimussuunnitelma sekä siihen pohjautuva kandidaattiseminaariesitelmä, toimimalla seminaarissa opponenttina, kommentoimalla muiden töitä ja osallistumalla aktiivisesti ryhmässä käytävään keskusteluun. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat laativat kandidaatintutkielman (n. 20 s.) kandidaattiseminaariesitelmästä saadun palautteen pohjalta. Muut opiskelijat laativat seminaarissa vastaavan laajuisen historian aineopintojen tutkielman.

Tämän ryhmän vastuuopettaja ei ikävä kyllä ole vielä tiedossa johtuen tehtäväntäyttöjen ja sijaisuuksien viivästymisistä, jotka ovat johtuneet Tampere3-prosessista  tiedekuntatasolla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä on ehdottomasti mainittava vaihtoehtoinen kandinseminaarisyhmä tai perustelut sille, että muut ryhmät eivät käy.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jenni Kuuliala, Vastaava opettaja
jenni.kuuliala[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2019 – 15.5.2019
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Ke 16.1.2019 - 22.5.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B3077, jatkuu syksyllä 2019
Pe 26.4.2019 - 10.5.2019 viikoittain klo 12-14, PinniB 3032

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä

Lisätiedot

Aloittavia ryhmiä on kolme (neljäs ryhmä avataan, mikäli kolme ei riitä), ja ryhmien koot tasataan. Ilmoittautumisen yhteydessä onkin ehdottomasti mainittava vaihtoehtoinen kandidaatinseminaariryhmä (tällöin on hyvä mainita myös mahdollisen neljännen ryhmän ajankohdan mahdollisuus) tai perustelut sille, miksi muut ryhmät eivät käy. Mikäli toissijaista ryhmää ei ole mainittu, tulkitaan, että opiskelijalle sopii mikä hyvänsä muu ryhmä. Tieto lopullisesta ryhmäjaosta on saatavissa viimeistään torstaina 10.1. (järjestelmä ei kirjaa ilmoittautumisjärjestystä ylös, eli paikasta ei voi olla varma edes 1. ilmoittautunut).

Kandidaattiseminaariesitelmä ja praktikumtyö suositellaan tehtäväksi eri aiheesta.