x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA4 Kandidaattiseminaari (Nevala) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa hankkia tutkimustyönsä edellyttämää tietoa ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään. Opiskelija pystyy perustelemaan metodisia ja muita ratkaisujaan ja kykenee hyödyntämään saamaansa palautetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä on ehdottomasti mainittava vaihtoehtoinen kandidaatinseminaariryhmä tai perustelut sille, miksi muut ryhmät eivät käy.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Opetus

15.1.2019 – 21.5.2019
Seminaari 50 tuntia
Ti 15.1.2019 - 21.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4119, jatkuu syksyllä 2019

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä

Lisätiedot

Aloittavia ryhmiä on kolme (neljäs ryhmä avataan, mikäli kolme ei riitä), ja ryhmien koot tasataan. Ilmoittautumisen yhteydessä onkin ehdottomasti mainittava vaihtoehtoinen kandidaatinseminaariryhmä (tällöin on hyvä mainita myös mahdollisen neljännen ryhmän ajankohdan mahdollisuus) tai perustelut sille, miksi muut ryhmät eivät käy. Mikäli toissijaista ryhmää ei ole mainittu, tulkitaan, että opiskelijalle sopii mikä hyvänsä muu ryhmä. Tieto lopullisesta ryhmäjaosta on saatavissa viimeistään torstaina 10.1. (järjestelmä ei kirjaa ilmoittautumisjärjestystä ylös, eli paikasta ei voi olla varma edes 1. ilmoittautunut).

Kandidaattiseminaariesitelmä ja praktikumtyö suositellaan tehtäväksi eri aiheesta.