x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen - Johdatus historiantutkimukseen -luentokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kuvaamaan, miten historiaa koskeva tieto muodostuu ja miten historiantutkimus rakentuu. Opiskelija osaa analysoida historiantutkimusta ja pystyy vertailemaan erilaisia historiaa koskevia esityksiä.

Yleiskuvaus

Suoritustapa: Opiskelija osallistuu luennoille sekä ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi hän tekee lähdekriitiikkitehtävän sekä kirjoittaa laajan historiantutkimusta analysoivan esseen (Ohjeet annetaan 1. luentokerralla). Viikottaiset luennot ovat kaikki 1. periodin aikana 4.9.-16.10. välisenä aikana. Kurssiin kuuluu myös erillinen palauteluento kurssitöiden palautuksen jälkeen, 6.11.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Huom! Mikäli sinut hyväksytään kurssille, muttet osallistu opetukseen, sinun tulee perua ilmoittautumisesi viimeistään aamupäivällä maanantaina 3.9. ilmoittamalla asiasta sähköpostitse kurssin vastuuopettajalle (ville.vuolanto@uta.fi). Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaasi tai keskeytät kurssin, suorituksesi arvioidaan arvosanalla hylätty.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja-Maria Miettunen, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2018 – 6.11.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 4.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107
Ti 6.11.2018 klo 10-12, Päätalo A3
Ryhmätyöskentely 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luentokurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Kurssille on vuosittain mahtunut mukaan 5-10 valinnaisena historiaa opiskelevaa. Keväisin vedetään HISP1 verkkototeutuksena (ks. opinto-ohjelma, III periodi).