x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI1 Hoitotiede ja näytön ohjaama toiminta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset periaatteet hoitotyön, hoitotyön johtamisen ja hoitotyön koulutuksen kehittämisessä
- tuntee yleisimmät menetelmät näyttöön perustuvan tiedon arviointiin ja käyttöön
- ymmärtää systemaattisten kirjallisuuskatsausten, Cochrane-katsausten, meta-analyysien ja metasynteesien merkityksen näyttöön perustavassa toiminnassa

Yleiskuvaus

HUOM! Suoritusvaihtoehto 2:n (sähköinen tentti) ilmoittaudutaan opiskelijan työpöydällä sähköisessä tenttipalvelussa, ei Nettiopsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Suominen, Vastaava opettaja
tarja.suominen[ät]tuni.fi
Eija Paavilainen, Opettaja
eija.paavilainen[ät]tuni.fi

Opetus

22.10.2018 – 21.12.2018
Luento-opetus
Ma 22.10.2018 klo 9-12, ls F217
To 1.11.2018 klo 14-16, ls A210-211
Ma 5.11.2018 klo 9-11, ls A210-211
Pe 9.11.2018 klo 12.00-16.15, ls A210-211
Ti 13.11.2018 klo 12-16, F025 Keltainen sali
Seminaari
Ma 3.12.2018 klo 12-16, rh B342/ls A207
Ti 4.12.2018 klo 12-16, rh B342/ls A308
TENTTI
To 13.12.2018 klo 10-12, ls A210-211

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus (suoritusvaihtoehto 1):

Luennot

Webb C & Roy B. 2008. Reviewing research evidence for nursing practice: systematic review. Wiley. (Myös e-kirjana).

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset (suoritusvaihtoehto 1):

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoilla, ryhmätehtävän tekeminen ja osallistuminen seminaareihin. Kirjallisuustentti.

Luentomäärä 18 h, harjoitukset 12 h, opintojaksotentti.

Kurssin voi vaihtoehtoisesti suorittaa kirjatenttinä:

Tenttikirjallisuus opinto-oppaassa: suoritusvaihtoehto 2. kohdalla.

Kirjatentti sähköisenä tenttinä ajalla 12.11.-13.12.2018

Ilmoittautuminen sähköisessä tenttipalvelussa

https://tenttis.uta.fi