x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, hoitotieteen opiskelijoille 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan pääosin verkko-opintoina, mutta sisältää myös kolme lähiopetuskertaa.

Kurssi alkaa Moodle-oppimisympäristössä 14.1., opiskelu vaatii opiskelijalta sitoutumista kurssin aikatauluun

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

21.11. klo 10 - 12.12.2018

Opettajat

Roos Mervi, Opettaja

Opetus

14.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
Kurssi alkaa 14.1.2019 Moodle-oppimisympäristössä, opiskelu vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun
Harjoitukset
Ma 11.3.2019 klo 16.00-19.15, Mikroluokka 72, Arvo, Arvo Ylpönkatu 34
Ma 18.3.2019 klo 16.00-19.15, ML72
Ma 25.3.2019 klo 15.15-18.30, ML72
Sähköinen tentti ajalla 27.3. - 25.4.2019

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen