x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (verkkototeutus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

Yleiskuvaus

Julkisoikeuden perusteet -opintojakso voidaan suorittaa joko kirjallisella tentillä tai laatimalla oppimispäiväkirja sekä harjoitustehtävä. Oppimispäiväkirja + harjoitustehtävä -suoritustapa on vaihtoehtona kirjalliselle tentille.

Oppimispäiväkirja ja harjoitustehtävä laaditaan ajallisesti samaan aikaan kuin kurssin luentosarja on käynnissä. Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamiseksi löytyvät jakson Moodle-alustalta, jonne pääsemiseksi on ilmoittauduttava jakson normaaliin toteutukseen (ks. opetusohjelmasta HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet). 

Opettajat

Jani Wacker, Vastaava opettaja
Jani.Wacker[ät]uta.fi

Opetus

23.10.2018 – 16.11.2018

Lisätiedot

HUOM: vaikka valitsisit tämän oppimispäiväkirja + harjoitustehtävä -suoritustavan, on sinun ilmoittauduttava normaalisti opintojakson perustoteutukseen (ks. opetusohjelmasta HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet). Näin pääset myös jakson Moodle-alustalle, josta suoritustavan ohjeistus löytyy.