x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEP3 Tietokantojen perusteet (kesä 2018) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
- tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
- osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
- osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
- osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 25 tutkinto-opiskelijaa ja 25 avoimen opiskelijaa, yht 50 opiskelijaa. Jos jompikumpi kiintiö jää täyttymättä, voidaan ottaa enemmän opiskelijoita toisesta kiintiöstä.

Jos kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu, etusijalla ovat 1) Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat, 2) Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat ja 3) muut (tarvittaessa arvotaan).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

3.4. klo 10 - 20.5.2018

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
Kati.Iltanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

5.6.2018 – 17.7.2018
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 5.6.2018 - 17.7.2018 viikoittain klo 14-17, Pinni B0016
Harjoitukset 12 tuntia
Ti 5.6.2018 - 17.7.2018 viikoittain klo 17-19, Pinni ML B40
Poikkeukset:
19.6.2018

Lisätiedot

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.