x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja sen historian ja tulevaisuuden suunnat.

Yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu sosiaalityön toimintaympäristöihin seuraamalla sosiaalityön maisteriopiskelijoiden harjoittelun (STYS2B) analyysiseminaaria (20h), tutustumalla annettuun kirjallisuuteen sekä osallistumalla verkko-opetukseen (10h). Analyysiseminaareissa syventävää harjoittelua suorittavat opiskelijat esittelevät analyysiraporttejaan, opponoivat niitä ja näiden pohjalta käydään yhteistä keskustelua, johon myös STYP5-kurssia suorittavien odotetaan osallistuvan. Kirjallisuuden, seminaarien ja verkkotyöskentelyn pohjalta kirjoitetaan essee. Opiskelijoiden on mahdollista omatoimisesti järjestää lukupiiri kirjallisuuden käsittelyn tueksi.

Seminaareista voi valita 4 kertaa, joihin osallistuu. Seminaarikerrat ovat maanantaisin 12.3., 19.3., 26.3., 9.4., 16.4 ja 23.4 klo 14.00-18.50 (5 tuntia/iltapäivä). Seminaari kokoontuu tilassa Linna 6017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Laine, Vastaava opettaja
Sirpa Saario, Vastaava opettaja
sirpa.saario[ät]tuni.fi

Opetus

12.3.2018 – 23.4.2018
Seminaari 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 105 tuntia + 10 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaarien keskusteluun ja verkkotyöskentelyyn sekä loppuessee.

Oppimateriaalit

1. Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.
2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Kolmas uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-124, 351-362. TAI Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2017. Neljäs uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s.1-81, 131-143, 471-484. 
3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Euroopan Unioni: United Press Global.