x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVPVA5 Poliittinen viestintä - verkkosuorituksena 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää poliittisen viestinnän keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä poliittisen viestinnän analyysiin. Osaa arvioida poliittista vaikuttamista ja poliitikkojen viestintää.

Opettajat

Pekka Isotalus, Vastaava opettaja
Pekka.Isotalus[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Verkkototeutuksen luennot voi suorittaa myös kesällä 2019 ja materiaalit avautuvat Moodleen 1.6.2019. Kurssiavain jaksoon on: polviestmateriaali

Tallennettu luentosarja ja kirja (Isotalus: Mediapoliitikko. Gaudeamus 2017) tentitään samalla kertaa sähköisenä tenttinä.

Keväällä 2019 Poliittisen viestinnän kurssin voi suorittaa JKK:n kanssa yhteistyössä pidettävällä Eduskuntavaalit 2019 -kurssilla.