ITIS61 Graduseminaari / Kekäläinen (jatkuu keväältä 2018) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa laatia tutkimussuunnitelman ml. kirjallisuuskatsaus
- osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
- osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman valitsemastaan aihepiiristä
- osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
- osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden

Opettajat

Jaana Kekäläinen, Vastaava opettaja
Jaana.Kekalainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

10.1.2018 – 12.12.2018
Seminaari
Ke 5.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 15-17, B2078