x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (teemalla Verkostot ja somevaikuttaminen Twitterissä) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteenalan empiirisen tutkimuksen perusteet, tutkimusprosessin vaiheet ja metodologisesti erilaiset tutkimustyypit. Hän ymmärtää tutkimuskysymysten, teorialähtökohdan, analyysimenetelmien ja aineiston väliset yhteydet tutkimusprosessin kulussa. Hän tietää keskeisiä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, ymmärtää niiden ominaispiirteitä ja osaa tehdä niitä koskevia valintoja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt ja osaa noudattaa niitä.

Yleiskuvaus

Sosiaalinen media on yhä tärkeämpi viestinnän, verkostoitumisen ja vallankäytön väline. Informaatiotutkimus, suomen kieli ja journalistiikka järjestävät yhteisen tutkimuksen perusteet/tutkimusmenetelmät -pilottikurssin, jonka aiheena on Twitterin ja twiiteissä ilmenevien ismien tarkastelu. Kurssilla perehdytään twiittien keräämiseen webistä sekä niiden tarkasteluun laadullisin ja määrällisin menetelmin. Kurssi ei edellytä Tietotekniikkataidot-kurssia laajempia ennakkotietoja ohjelmoinnista tai käytetyistä menetelmistä.

Kurssi käy suoritukseksi seuraaviin opintojaksoihin:

-ITIA11 Informaatiotutkimuksen valinnainen opintojakso (5 op)

-ITIA03 b ja c (5 op)

-JOVAT1 Tutkimuksen perusteet (5 op)

-SUOA6/SUOA7 Erikoistumisopintoja I/II (5 op)

Kurssi koostuu luennoista (1+3), mikroluokassa tehdyistä harjoituksista (2), tutkimusartikkelin esittelystä, ja harjoitustutkimuksesta. Luennot (7.1., 14.1., 28.1., ja 11.2.) sekä tutkimusartikkeleiden esittelyt postereina (4.2.) tilassa Pinni B1029-1030.

Seuraa Twitterissä: #algorismit

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 19.12. mennessä. Kurssille otetaan COMSista yhteensä 24 opiskelijaa, jotka voivat hyödyntää kurssilla oppimaansa opinnäytteissään, kuten kandidaatin tutkielmassaan. Tarpeen vaatiessa opiskelijat valitaan jonolain perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
Iiris.Ruoho[ät]uta.fi
Jaana Kekäläinen, Vastaava opettaja
Jaana.Kekalainen[ät]uta.fi
Paavo Arvola, Vastaava opettaja
Paavo.Arvola[ät]uta.fi
Heikki Keskustalo, Vastaava opettaja
Heikki.Keskustalo[ät]uta.fi
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Jarkko Niemi, Vastaava opettaja
Jarkko.Niemi[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 6.5.2019
Harjoitukset
Ma 7.1.2019 - 6.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B1029-1030, Ei opetusta 25.2.; 11.3.; 8.4. eikä 22.4.

Lisätiedot

OHJELMA

Kurssin esittely (7.1.) Johdatus kurssin tavoitteisiin ja harjoituksiin. Jakaudutaan ryhmiin.

Twitter ilmiönä ja ismit: luento (14.1.) Kurssin temaattinen sisältö. Eri näkökulmia Twitteriin: teknologinen, ideologinen ja mediallinen. Esiteltävän tutkimusartikkelin valinta.

Metodologia kurssin metodien kannalta: luento (21.1.) Metodologiset mahdollisuudet, valinnat ja peruskysymykset. Posterin ohjeistus.

Twitter -demot mikroluokassa Pinni B1084 + luento-osuutta (28.1.) Twitterin API:n ja käyttötapausten esittely ja kokeilu perustasolla, sanahaku Twitterissä, verkostoanalyysityökalun esittely. Kotitehtäviä.

Tutkimusartikkeleiden esittelyt (4.2.) Posterinäyttely.

Verkostoanalyysi: luento (11.2.) / Käsitteitä: tekstit, algoritmit, kieliteknologia, verkostot. Tiedon keruu ja verkostoanalyysi. Harjoitustutkimuksen aiheen valinta.

Harjoitukset mikroluokassa (18.2.) Lisäksi palaute kotitehtävistä; uudet kotitehtävät.

Harjoitukset mikroluokassa (4.3.) Palaute kotitehtävistä; uudet kotitehtävät.

(ei opetusta 11.3.; kotitehtävien palaute moodlessa)

Harjoitustutkimusten ohjausta (18.3.) Sisällöllistä ja teknistä ohjausta.

Harjoitustutkimusten ohjausta (25.3.) Sisällöllistä ja teknistä ohjausta.

Harjoitustutkimusten ohjausta (1.4.) Sisällöllistä ja teknistä ohjausta.

Harjoitustutkimusten esittelyt:

15.4. Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4

(22.4. pääsiäisloma)

29.4. Ryhmä 5 Ryhmä 6 Ryhmä 7 Ryhmä 8

6.5. Ryhmä 9 Ryhmä 10 Ryhmä 11 Ryhmä