ITIS11 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa arvioida kriittisesti tietokäytäntöjen tutkimuksen jäsennysten, esimerkiksi teoreettisten mallien vahvuuksia ja puutteita
- pystyy laatimaan analyyttisen katsauksen tutkimusjulkaisujen pohjalta ja selostamaan työnsä keskeiset tulokset seminaarissa
- osaa soveltaa tietokäytäntöjen tutkimuksen jäsennyksiä mm. pro gradu ?tutkielman tarpeisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tuomas Harviainen, Vastaava opettaja
Tuomas.Harviainen[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2019 – 22.5.2019
Luento-opetus
Ke 9.1.2019 - 22.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B 2077