JOUJOVTS Valinnainen jakso: Audiovisuaalisen kerronnan teoria ja dramaturgia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Journalistiikan erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelija on saanut valmiudet kehittää journalistista ammattitaitoaan ja soveltaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemissaan mediaympäristöissä ja hän on hankkinut erityisosaamista journalismin ja oman suuntautumisensa kannalta tärkeistä asiakysymyksistä ja työmenetelmistä.

Yleiskuvaus

Luento- ja analyysikurssi, jossa luentoja ja analyysiä 21 tuntia ja
itsenäistä työskentelyä ryhmissä ja yksin 9 tuntia (tutkimista, analysointia,
kirjoittamista ja lukemista). Kurssilla tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan
teoriaan ja sen soveltamiseen televisio-, elokuva-, dokumentti-ilmaisussa sekä
av-dramaturgiaan. Erityisinä kohteina ovat audiovisuaalinen kerronta, käsikirjoittaminen,
leikkaus ja dramaturgia. Kurssilla tehdään analyyseja tv-ohjelmista ja
elokuvista. Oheislukemistona mm. Jouko Aaltosen Käsikirjoittajan työkalut
(Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas), Henry Baconin
Audiovisuaalisen kerronnan teoria sekä Kari Pirilän ja Erkki Kiven Otos,
Leikkaus ja Teos -opukset. Lisäksi Are Nikkisen erilliset teokset: Elokuvan
runousoppia ja Television runousoppia. Muitakin lähteitä tulee esille.

Vierailevia av-alan luennoitsijoita. Sen jälkeen ryhmätyönä (2-3 henkeä)
analyysi jostain tv-ohjelmasta, dokumentista, elokuvasta tai muusta
av-tuotannosta. Analyysi on 20-30-minuutin Power point -esitys, jossa mukana
näytteitä kyseisestä av-tuotannosta. Lisäksi kukin opiskelija tekee lyhyen
esseen oheiskirjallisuuden tai av-kerronnan teorian teemasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa. Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti. Opetukseen otetaan noin 40 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ilari Kellokoski, Vastaava opettaja
ilari.kellokoski[ät]uta.fi
Seppo Kangaspunta, Opettaja
Seppo.Kangaspunta[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2018 – 12.12.2018
Ryhmätyöskentely
Ke 24.10.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 13-16, Päätalo A4