ITIY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopistoon ja viestintätieteiden tiedekuntaan opiskeluympäristönä. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tutkintojen rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hankkia opintoihin liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä opintojen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

Opiskelija tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa opiskelijana ja on tutustunut hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja oman alansa edellyttämät tiedonhankinnan perustaidot sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua.

Opettajat

Silja Jäntti, Vastaava opettaja
Silja.Jantti[ät]uta.fi

Opetus

27.8.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus
Orientoivat I: Viestintätieteiden tiedekunta
Ma 27.8.2018 klo 12.15-14, Päätalon juhlasali
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
Ti 28.8.2018 klo 9.00-12, Pinni B1097
Tutkinto-ohjelman HOPS-tilaisuus (uudet kandiopiskelijat)
Ke 29.8.2018 klo 9.00-12, Pinni B3107
Y-kampuksen esittely
To 30.8.2018 klo 10.00-10.30, Y-kampuksen tila, Päätalon A0-käytävä
Orientoivat II: Tietoiskut
Pe 31.8.2018 klo 9.15-12.00, Päätalo D10a+b
Orientoivat III: Hyvinvointi
Ma 24.9.2018 klo 15.15-16.15, Päätalo D10a+b
Orientoivat IV: Valinnaiset opinnot
To 11.10.2018 klo 12.00-14, Päätalon juhlasali, Samansisältöiset tilaisuudet 11. ja 12.10. Valitse toinen!
Orientoivat IV: Valinnaiset opinnot
Pe 12.10.2018 klo 9.00-11, Päätalo D10a+b, Samansisältöiset tilaisuudet 11. ja 12.10. Valitse toinen!

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Täytäthän HOPS-kyselylomakkeen 20.8. mennessä.